Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działalność tłumaczeniowa wymaga przetwarzania danych osobowych. W związku z tym informuję, że:

 • Państwa dane osobowe przetwarzam zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (ma dość przydługą nazwę, tzn. „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, więc w razie potrzeby będę go nazywał po prostu „rozporządzeniem”).
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ASK ME Łukasz Mrzygłód, z siedzibą ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia.
 • Dane osobowe przetwarzam w celu obsługi Państwa zapytań i realizacji zleceń na świadczenie usług tłumaczeniowych.
 • Przetwarzam tylko te dane osobowe, które są potrzebne do realizacji określonych celów i przechowuję je przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to w szczególności:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
Obsługa zapytań oraz zleceń w ramach świadczenia usług tłumaczeniowychumowa o świadczenie usług tłumaczeniowych (nie muszą Państwo nic podpisywać, umowa zostaje zawarta domyślnie w momencie zlecenia tłumaczenia)okres realizacji usługi
Prowadzenie repertorium (czyli obowiązkowego rejestru tłumaczeń poświadczonych)obowiązek prawny wynikający z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rozliczono właściwy podatek
Prowadzenie dokumentacji księgowej (faktury)obowiązek prawny wynikający z Ustawy o rachunkowości5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rozliczono właściwy podatek
Przechowywanie korespondencji i dokumentacji w celu obsługi ewentualnych reklamacjimój prawnie uzasadniony interesdo zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z usługą (maksymalnie 10 lat)
 • Mają Państwo prawo zażądać ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do:
  • biura rachunkowego w celu prowadzenia księgowości;
  • serwisu poczty elektronicznej w celu prowadzenia korespondencji;
  • wybranych podwykonawców w celu realizacji usługi tłumaczeniowej.
 • Nie zamierzam przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Nie wykorzystuję pozyskanych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (czyli np. do profilowania).
 • Nie zamierzam przetwarzać danych osobowych w celach innych niż ten, dla którego zostały one udostępnione.

Państwa dane są odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem rodo@tlumacz-czeski.pl.